Activiteiten


Verenigingslessen

Iedere dinsdagavond zijn er verenigingslessen bij Stal de Kok VOF. In groepsverband geeft Ton de Kok les, de groepen bestaan uit maximaal 6 amazones/ruiters. De lessen worden het hele jaar doorgegeven. Bij afwezigheid van Ton worden de lessen waargenomen door Franny Buitelaar. De lessen zijn uitsluitend voor leden van de vereniging en zijn bijzonder aantrekkelijk geprijsd. Voor een heel kalenderjaar betaald u slechts € 300,-, als het lidmaatschap lopende het kalenderjaar wordt aangegaan zal het lesgeld naar rato worden berekend. Toelating tot de lessen geschiedt in overleg met het bestuur. Ook tijdens de lessen gelden de rijbaan regels.


Wedstrijden

Meerdere keren per jaar organiseren wij een dressuurwedstrijd. Jaarlijks organiseren wij de de RV ’s-Gravenhof trofee, een competitie van drie wedstrijden waaraan zowel door pony's als paarden kan worden deelgenomen, er kan gestart worden in de klassen B t/m ZZL.


Hippiade - Verenigingkampioenschappen

RV en PC 's-Gravenhof heeft al sinds haar bestaan meerdere viertallen gevormd die succesvol aan de Hippiade hebben deelgenomen. Wij vinden het leuk om deze traditie in ere te houden en streven dan ook elk jaar naar een afvaardiging van teams (B/L en MZ equipe).

Tevens streeft de vereniging ernaar ieder jaar met een dressuur-/spring-equipe deel te nemen aan de verenigingskampioenschappen.


Districts en Regionale Herfstmeeting

Ieder jaar doen twee equipes van RV en PC ’s-Gravenhof mee aan de herfstmeeting. Een equipe bestaande uit 4 B/L combinaties en een equipe bestaande uit 4 M / ZZL combinaties komen aan de start. De teams moeten zich eerst middels de herfstmeeting van het Disctrict kwalificeren eer zij mogen starten op de Regionale Herfstmeeting.


Clinics

Meerdere keren per jaar organiseren wij leerzame clinics. Dit zijn voor zowel de deelnemers alsook voor de toeschouwers interessante en leerzame evenementen. We streven naar afwisseling: niet alleen proefgericht maar ook clinics ter verbetering van houding en zit, exterieurbeoordeling en ieder jaar een springclinic zijn onderdeel van het aanbod. Leden van onze vereniging hebben voorrang bij deelname en genieten een korting.


's-Gravenhofdag

Volgens traditie wordt 1 x per jaar de ’s-Gravenhof dag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van gezelligheid. Er vindt dan een clinic plaats en de dag wordt afgesloten met een heerlijke BBQ.


Social Media

Onze verenigingsactiviteiten worden gedeeld via Facebook en onze website. Want wij willen onze leden natuurlijk graag op de hoogte houden van prestaties van leden, aankondiging van activiteiten en wedstrijden, leuke weetjes en handige tips.