Lid worden


De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 35,- per kalenderjaar (+ € 1,50 administratiekosten). Bij aanmelding wordt eenmalig € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Bij het aangaan van het lidmaatschap bij PC en RV ‘s-Gravenhof wordt u tevens lid van de KNHS, conform het reglement van de KNHS. Hiervoor wordt het op dat moment geldende tarief in rekening gebracht. Dit tarief kunt u vinden op https://www.knhs.nl/kennisbank/publicaties/tarievenlijsten/

Lidmaatschappen worden voor onbepaalde tijd aangegaan en worden indien niet tijdig opgezegd automatisch verlengd voor het volgende jaar. Opzeggingen dienen voor 15 november van het lopende kalenderjaar bij de penningmeester binnen te zijn.

Leden van de vereniging kunnen deelnemen aan onze verenigingslessen. Toelating tot deze lessen geschiedt na overleg met het bestuur. De kosten hiervoor bedragen € 360,- per kalenderjaar en zullen naar rato worden berekend als het lidmaatschap wordt aangegaan lopende het kalenderjaar. Voor deze € 360,- krijgt u 50 verenigingslessen wat neerkomt op € 7,20 per les.

Bij het aangaan van het lidmaatschap bij RV en PC ‘s-Gravenhof verklaart u bekend te zijn met ons huishoudelijk reglement en onze privacyverklaring, welke beide te vinden zijn op deze website. Met het versturen van het aanmeldformulier aanvaardt u het lidmaatschap van onze vereniging.Note: lid zijn van de ponyclub kan t/m het jaar waarin de amazone/ruiter 18 jaar wordt. Nog geen 18 jaar maar wordt er gestart/gaat er gestart worden met een paard dan is alleen een lidmaatschap bij de rijvereniging mogelijk.

Huishoudelijk Reglement Versie 14 December 2020
PDF – 103,5 KB 779 downloads
Privacyverklaring Versie Januari 2019
PDF – 99,6 KB 741 downloads